Uslovi korišćenja

Ugovorne strane

Prodavac je preduzeće: Stereokod d.o.o., s adresom sedišta Ilije Birčanina 33, Novi Sad, Srbija.
Kupac je fizička ili pravna osoba koja potvrdi narudžbu kreiranu putem ovih internet stranica i izvrši plaćanje naručene robe i usluga,  jednim od mogućih načina plaćanja (vidi načini plaćanja). Svojom potvrdom narudžbe Kupac se slaže sa svim uslovima poslovanja ove Internet trgovine, kako je to navedeno na ovim stranicama.
Sve vaše napomene, primedbe i pohvale za kupovinu u ovoj web trgovini možete uputiti preko našeg onlajn obrasca za kontakt na ovim stranicama ili na email prodavca.

Informacije o firmi (prodavcu):

  • Naziv firme: STEREOKOD d.o.o. Novi Sad
  • Adresa: Novi Sad, Ilije Birčanina 33
  • Šifra delatnosti: 4791 – Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
  • Matični broj: 21706850
  • PIB: 112613851
  • Web adresa: https://stereokod.rs

Kontakt podaci:

  • Kontakt telefon/prodaja: 066/80-200-18
  • Korisnički servis: 066/80-200-18 / stereokodns@gmail.com
  • Radno vreme: Webshop je otvoren za narudžbu od 0-24 sata. Radno vreme službe prodaje i korisničkog servisa ponedeljak-petak od 9h do 16h. Subota i nedelja neradni.

Uslovi prihvatanja narudžbe u našoj Internet trgovini

Narudžbe koje kupac stvara putem automatizovanog sistema web trgovine na stranicama “https://stereokod.rs” nisu konačne i obavezujuće za prodavca. Svaka narudžba, pre nego što postane važeća, ručno se proverava od strane naših prodavaca, kako bi se proverilo stanje, cena i mogućnost isporuke. Ukoliko možemo da ispunimo narudžbu, narudžba će biti prihvaćena bez dodatnih obaveštenja kupcu, i roba će biti upućena na plaćanje i dostavu u skladu sa ugovorenim rokovima isporuke. Ukoliko narudžbu ne možemo ispuniti, odmah ćemo obavestiti kupca (ili najkasnije u roku od 3 radna dana) o nemogućnosti ispunjenja narudžbe, ili ćemo poslati obaveštenje o otkazivanju narudžbe putem e-mail poruke. Kupac je nakon toga slobodan da ponovi svoju narudžbu u skladu sa novim mogućnostima prodavca.

Izjava o konverziji

All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site. 

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za
informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti
kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u
trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Uslovi dostave

Dostava robe na adresu kupca je besplatna za iznos kupovine viši od 3.999,00 RSD.  Besplatna dostava vrši se na adrese u Republici Srbiji.  Za narudžbe manje od navedenog iznosa naplaćujemo dostavu po cenovniku dostavne službe.

Robu poručenu radnim danom do 12h isporučujemo istog dana (danas za sutra). Robu poručenu posle 12h isporučujemo sledećeg radnog dana. 

Kupac je dužan da odmah prilikom preuzimanja robe proveri eventualna oštećenja na ambalaži i odmah ih reklamira dostavljaču, te, ako zaključi da je roba oštećena u transportu, da odbije preuzimanje pošiljke od dostavljača.

Dostava se obavlja do ulaza u stambeni objekat na koju je pošiljka adresirana. Dostavljač nije dužan da robu nosi unutar objekta ili do sprata na kojem se nalazi kupac.

Roba je osigurana od gubitaka u dostavi. Kupac je obavezan da prilikom preuzimanja robe potpiše zapisnik da je on preuzeo robu, što predstavlja potvrdu o preuzimanju robe od strane kupca.

Narudžbe koje kupac izvrši putem automatizovanog sistemaa web trgovine na stranicama “https://stereokod.rs” nisu konačne i obavezujuće za prodavca. Svaka narudžba, pre nego što postane važeća, se ručno proverava od strane prodavaca, kako bi se proverilo stanje, cena i mogućnost isporuke. Ukoliko možemo da ispunimo narudžbu, narudžba će biti prihvaćena bez dodatnih obaveštenja kupcu, i roba će biti upućena na plaćanje i isporuku u skladu sa ugovorenim rokovima isporuke. Ukoliko narudžbu ne možemo da ispunimo, odmah ćemo obavestiti kupca (ili najkasnije u roku od 3 radna dana) o nemogućnosti ispunjenja narudžbe, ili poslati obaveštenje putem e-mail poruke o otkazivanju narudžbe. Kupac je nakon toga slobodan da ponovi svoju narudžbu u skladu sa novim mogućnostima prodavca.

Dostavu robe vršimo putem dostavljačke službe Daily Express – https://www.dexpress.rs/

Zaštita privatnosti korisnika

U ime Stereokod d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Stereokod d.o.o. (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Stereokod d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Izjava o PDV-u

PDV je uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

Garancija za sve nove proizvode – 24 meseca.

Garancija za sve nove (fabrički zapakovane) proizvode traje 24 meseca od datuma računa (kupovine).  Garancija može biti skraćena za neke vrste proizvoda i vrste prodaja, ali to mora biti posebno naglašeno prilikom ugovaranja kupovine. 

Politika reklamacija

Postupak reklamacije

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka lično pozivom na telefon 066/80-200-18 ili, nakon usmenog dogovora, u našem poslovnom objektu.

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini, kao i da preda uređaj posredstvom kurirske službe, pošte ili lično (isključivo uz prethodni dogovor). Pre predaje uređaja na reklamaciju potrebno je izvaditi sve što nije predmet reklamacije. Ukoliko je nešto naknadno kupljeno i ugrađeno u sam uređaj, dužni ste da to predočite prilikom izjavljivanja reklamacije.

Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije, niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.

VAŽNA NAPOMENA: Obratite pažnju na uslove koje proizvođač propisuje u garantnom listu izdatom za ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 (dve) godine, jer je moguće da kao poseban uslov koji kupac mora da poštuje bude navedeno i čuvanje ambalaže ili registracija na sajtu.
Prilikom izjavljivanja reklamacije u toku perioda odgovornosti za nesaobraznost treba da se izjasnite o Vašem zahtevu za rešavanju iste. Prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača imate pravo da birate da li će se nesaobraznost otkloniti opravkom ili zamenom. Ukoliko nije moguće otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom, odnosno ukoliko bi to predstavljalo nesrazmerno opterećenje za prodavca, imate pravo da zahtevate umanjenje cene ili raskid ugovora o prodaji.

U periodu od 6 meseci od kupovine uređaja imate pravo da birate da li će se nesaobraznost otkloniti zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavite da raskidate ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Ukoliko reklamaciju ulažete nakon isteka perioda odgovornosti za nesaobraznost, ističete zahtev u skladu sa garantnom izjavom koju posedujete.

Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini i uređaj, dobićete pisanu potvrdu ili će vam elektronskim putem biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Nakon toga Stereokod procenjuje da li je roba saobrazna ugovoru ili nije.

U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije, ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom. Uređaje za koje je reklamacija prihvaćena, Stereokod vraća potrošaču. Potrošač je dužan da svoj uređaj preuzme ili omogući njegovo dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje – isporuku. Nakon isteka tog perioda smatraće se da se potrošač na nesumnjiv način odrekao prava svojine na uređaju, te isti prelaze u svojinu Stereokoda, u skladu sa Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 115/2005 – dr. zakon).

Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost ili neadekvatnog korišćenja), potrošač snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Stereokoda potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.

Stereokod će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

Ukoliko reklamacija potrošača bude odbijena, potrošač ima mogućnost da u roku od godinu dana od dana izjavljivanja reklamacije pokrene vansudski postupak rešavanja potrošačkog spora pred nadležnim telom, imenovanim od strane Ministarstva trgovine, u skladu sa Zakonom.

Dodatni uslovi garancije su dostupni na našim Internet stranicama.

Ovlašćeni servis u garantnom roku.

Servis pruža Stereokod doo Novi Sad, Ilije Birčanina 33. 

Sadržaj

Korpa
Odaberi model

Ostavićete za sobom punu korpu?

Unesite svoje podatke da biste sačuvali sadržaj svoje korpe za kasnije. Ko zna, možda dobijete popust?

Scroll to Top
Ne propusti akcije i nove proizvode! Prijavi se na Stereokod bilten.
What Our Clients Say
69 recenzija
0
VAŠA KORPA
  • No products in the cart.